Loading...
Start 2017-05-22T19:14:14+00:00

Tips och trend

3 tecken på att man missat processynsättet

9 juni 2018|Inga kommentarer

Varning! Det här inlägget kan göra dig likgiltig – om du varken är bekant med eller använder de verktyg som diskuteras nedan. Eller kan inlägget göra dig arg och ta dig till försvarsställning – om [...]

Designa agila processer? Tänk så här!

9 juni 2018|Inga kommentarer

Den agila eran har sitt ursprung i mjukvaruutveckling. Därifrån är steget inte långt till att använda agilt tänk i andra typer av projekt eller utvecklingssammanhang. Men behovet av flexibilitet och anpassningsbarhet är stort även i [...]

The agile manifesto – början på den agila eran

8 februari 2018|Inga kommentarer

Intresset för agila synsätt och metoder fortsätter att öka, inte så konstigt i en snabbföränderlig värld. Resonemang om agila metoder är nu så vardagliga och spretiga att det ibland verkar bortglömt vilka problem som låg [...]

Läst och tyckt

Gärna tillit men först en fungerande helhet

19 juni 2018|En kommentar

Tillitsdelegationen har nu överlämnat sina rapporter till regeringen. Uppdraget har förenklat varit att ”föreslå modeller för hur en styrning baserad på tillit och kvalitativa mål kan utformas.” Utredningen kan ses som en motreaktion på senare [...]

Att avstå från att fatta beslut är också ett beslut

13 juni 2018|Inga kommentarer

Traditionellt har förändringar utretts noggrant innan de startats. Man har gjort kalkyler och nyttoanalyser och på olika sätt försökt bevisa att den förestående förändringen är mödan värd. Och ungefär så går det till idag också, [...]

Sunt förnuft suger

25 maj 2018|Inga kommentarer

Du har hört det många gånger, kanske sagt det också. Kommentarer i olika sammanhang som går i riktningen ”det förstår ju alla”, ”det vet ju alla”, ”det är sunt förnuft”. Du har hört det på [...]

Mitt liv som kund

”United breaks guitars” – en historia om kundens makt

29 maj 2018|Inga kommentarer

Historien om Dave Carroll är inte ny, men den är aktuell och den är värd att känna till. Dave och hans band Sons of Maxwell flög med United i mars 2008. När de landade i [...]

Låt kunden göra jobbet

25 maj 2018|Inga kommentarer

För att en produkt eller tjänst ska komma till nytta så krävs alltid någon form av insats av kunden. Insatsen kan vara olika stor och krävande för kundens del. Den som handlar livsmedel på COOP [...]

Har du träffat någon kund nyligen?

12 mars 2018|Inga kommentarer

Att förstå verksamhetens kunder är viktigare och svårare än någonsin. Alla verksamheter behöver komma närmre kunderna, så nära att man med lätthet kan identifiera sig med och tänka som dem. Men förutsättningarna för att lyckas [...]