Tips och trend

Hierarkiska organisationer är dömda till dysfunktionalitet

2 oktober 2016|Inga kommentarer

När organisationer växer och mognar blir de oftast mer och mer traditionella. Med storlek följer en allt högre hierarki och finmaskigare specialisering i avdelningar/funktioner och bolag.  Verksamheten blir mer och mer toppstyrd och trög. Stora [...]

Har VUCA kommit till din verksamhet än?

19 september 2016|En kommentar

VUCA är en förkortning av orden volatility, uncertainty, complexity och ambiguity. På svenska motsvarar det ungefär instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet. VUCA används för att beskriva den snabbföränderliga och svårbegripliga värld som mera vardagligt kan [...]

Universella fiender, del 2: Överlämningar

9 september 2016|2 kommentarer

Det finns en rad fiender som står i vägen för en väl fungerande verksamhet. En del fiender är unika för situationen. Andra är universella, dvs de utgör ett återkommande hinder oavsett vilken situation och verksamhet [...]

Läst och tyckt

Det sitter aldrig i väggarna

20 oktober 2016|Inga kommentarer

Det finns ett antal metaforiska uttryck som slentrianmässigt används för att beskriva verksamheter, en del är av olika anledningar värda att ifrågasättas. Vad menar man egentligen, kan det sägas tydligare och ärligare? När exempelvis en bufflig [...]

Är du en krigare i Process Wars?

27 september 2016|Inga kommentarer

Verksamhetsutveckling är paradoxalt nog det kanske sämst fungerande området i företag och offentlig förvaltning. Ju större verksamhet, desto sämre verksamhetsutveckling (med lite olika goda undantag här och där). En förklaring, bland andra, är att det [...]

Dags att utmana PDCA

14 september 2016|Inga kommentarer

PDCA (Plan-DO-Check-Act) är en väletablerad metod för att driva och strukturera förbättringsarbete. Den traditionella beskrivningen av dess historia är att kvalitetsgurun Deming populariserade metoden, men att han själv kallade den för Shewhart-cykeln och på så [...]

Mitt liv som kund

“Bäste kund, med ett leende struntar jag i dig!”

8 november 2016|Inga kommentarer

Idag var jag inne i Malmö och parkerade i Q-Parks garage nära tandläkarhögskolan. När det var dags att hämta bilen gick det inte att öppna dörren till trapphuset som leder in i garaget. Det hjälpte [...]

Vikten av kundorientering som störst när kunden saknar alternativ

26 oktober 2016|Inga kommentarer

Om man som kund är missnöjd med t ex ICA så kan man byta till Willys, COOP osv. Det skapar ett naturligt tryck på alla aktörer i branschen som måste fundera på hur man ska [...]

Det är tydligen fel på oss kunder…

5 september 2016|Inga kommentarer

En trend på senare år är att peka ut verksamhetens kunder som ett problem. Det påstås vara fel på kunden som stör eller förstör för leverantören, eller inte förstår dess förutsättningar. Annat var det förr, [...]